KURUMSAL YAPIMIZ

Başarılı olabilmemiz, bizim gayretimiz kadar çalışan mesai arkadaşlarımızın başarısı olduğunun da farkındayız. İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanıyoruz. Şeffaf bir çalışma ortamı başarının en önemli anahtarıdır. Bu güven ortamı yakalandığında sürdürülebilir büyüme ortamı oluşmuş demektir. Sürekli kendini geliştiren dinamik yapı, ACM Holding değerlerinin, kaliteli insan kaynağının, verimli iş stratejilerinin, uzun vadeli düşünmenin bir sonucudur. Önümüzdeki dönemde geleceğe yaptığımız yatırımlara devam edecek, müşterilerimize daima beklentilerinin üzerinde hizmet sunabilmek için kaliteye odaklanarak çalışmaya devam edeceğiz.

image
image
 • Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan "stratejik bir portföyü" paydaşlarına değer yaratacak şekilde yönetmek
 • Sunduğumuz tüm hizmetlerde toplum barışını, insanların huzurunu ve faydasını gözetmek,
 • İçinde bulunduğumuz tüm sektörlerde geleneksel değerleri koruyarak öncü bir role sahip olmak,
 • Dürüst, güvenilir, verdiği sözden bir fazlasını yerine getirmek
 • Başarının anahtarının verimli, disiplinli ve planlı olarak çalışmak olduğuna inanır.
 • Çalışanlarına değer katar; mesleki eğitim ve gelişime olanak tanır; başarıyı ödüllendirir.
 • Huzurlu bir çalışma ortamı yaratmada, takım ruhunun, ortak sinerjinin ve iletişimin gücüne inanır.
 • Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak
 • Teknolojiyi yakından takip ederek yenilikçi çözümlerle hizmet kalitesini arttırmak
 • Yaşatılan öz değerlerden ödün vermeden, ekip ruhu olan ve vizyon sahibi çalışanlardan oluşmak
 • Çevre bilinci geliştirmek
image
image
 • Gelecek nesillere övülecek eserler bırakmak,
 • Dünya standartlarında global bir şirket olmak,
 • Teknolojik gelişmelerin yakın takipçisi olmak,
 • Saygın, istikrarlı ve güçlüdür, dürüst ve güvenilir bir kurum olmak,
 • Faaliyet gösterdiği her alanda en iyi olmak için çalışır.Sonuca odaklanır. Hizmette kaliteden ödün vermez.
 • Katılımcı, adil ve demokratik bir yönetime, kurumsallaşmanın gerekliliğini kavramış, öğrenen ve eleştiriye açık bir organizasyona sahiptir.

Sosyal Sorumluluk İlkelerimiz

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

ACM Holding olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.

ACM Holding olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm şirketlerimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.

Şirketlerimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamalarını bekleriz.

ACM Holding olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.

Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında ACM Holding standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz.

Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

Şirketlerimizi, uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını sertifikalaştırmaları konusunda teşvik ederiz.

ACM Holding olarak yönetim ve yaklaşımımız, sorumluluk ve şeffaflığa dayalıdır. Bu doğrultuda Öz değerlerimiz tevazu, insana saygı, halka yakınlık, sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetimi gerçekleştirmek,

karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak

Stratejik Yaklaşım olarak da bugünkü işlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamak

ACM Holding, her riskin aynı zamanda fırsatları da beraberinde taşıdığı düşüncesinden hareketle “sürdürülebilir büyüme”nin, risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi suretiyle sağlanacağı öngörülmektedir. Holding, misyonunun önemli bir parçası olan, “paydaşlarına değer yaratmak” için risk yönetimi konusunu önemle ele almaktadır. Bu doğrultuda ACM holding, Türkiye’nin önemli yatırım kurumlarından biri olarak güçlü risk yönetimi altyapısıyla, kurum genelinde tanımlanmış bir risk yönetimi sistemini uygulamaya devam etmektedir.

İş Kollarımız

ACM Holding; inşaat , havacılık, turizm ,akaryakıt, otomotiv, saglik bilişim ve teknoloji olmak üzere 8 sektörde faaliyet göstermektedir.

İletişim

ACM Holding olarak ülkemizin değerlerine sahip çıkıyoruz. Ülkemizin aydınlık geleceği açısından en çok ihtiyacımız olan beyin gücümüzün yanındayız. Ülkemizin uzun yıllardan bugüne yeterince önlem alamadığı beyin göçüyle ilgili sorunun bir ucundan tutuyoruz. İmkanlarımız oranında her yıl iki proşeye fon sağlıyoruz. Çalışmalarımız ülkemizin diğer duyarlı kurumlarınıda harekete geçirmesi konusunda vesile olacağını düşünüyoruz.

Hayal ettiklerimizle, düşündüklerimizle, ürettiklerimizle geleceği yapılandırabiliriz. İcadına güvenen mucitlerimizi bekliyoruz.

İletişim Bilgilerimiz

Beşyol Mah.Akasya Sok.No:27 Sefaköy İstanbul / TURKEY
Pbx +90 212 411 04 40 - Fax +90 850 207 25 11
 • image
 • image
 • image

COPYRIGHT © 2020 ACM HOLDİNG.